W roku szkolnym 2019/20 zrealizowaliśmy projekt eTwinning pod tytułem How to be healthy- my five rules czyli moich pięć sposobów na zdrowie we współpracy ze szkołą Colegio Jaime Balmes w Hiszpanii.

Celem projektu było:
- kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży,
- utrzymywanie kontaktu z zaprzyjaźnioną szkołą w Hiszpanii,
- rozwijanie kompetencji językowych uczniów poprzez wykorzystywanie znajomości języka obcego w praktyce,
- kształtowanie otwartości oraz ciekawości wobec innych kultur i narodowości,
- motywowanie do robienia właściwego użytku z nowoczesnych technologii.


W ramach projektu uczniowie wykonali plakaty ze swoimi zdjęciami, na których zaprezentowali swoje sposoby na zachowanie zdrowia oraz kondycji fizycznej. Prace uczniów zostały umieszczone na platformie eTwinning do wglądu przez uczniów zagranicznych. Szkoła zagraniczna wykonała plakaty i zdjęcia o takiej samej tematyce.